Pahayag ng Pangarap at Layunin


Pahayag ng Pangarap at Layunin

 

CUPANG WEST 2018: SENTRO NG SIGLANG PAMBARANGAYPangarap

            Barangay Cupang West ,maging sentro ng siglang pambarangay sa pagsusulong ng mataas na kalidad na edukasyon, programang pang kalusugan,  matiwasay na pamumuhay at matatag na pananampalataya sa Diyos.

 

Layunin

          Palakasin ang partisipasyon ng pamilya, paaralan, mamumuhunan, simbahan at pamahalaang barangay sa pagtugon sa hamon ng barangay at makabagong Balanga sa taong 2020 sa pagiging World Class University Town.

 

Pagtugon sa Hamon

Kaaya-ayang Pamumuhay

a.  Masiguro ang kalusugan ng mamayan sa barangay sa pagsasaayos ng pasilidad   at serbisyo ng barangay health center

b.  Iangat ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng pagtulong sa programa ng pagsasanay, kumpletong kagamitan, at bantay nutrisyon sa mga Day Care Center at paaralang elemetarya

c.   Pag-ibayuhin ang kampanya sa pangangalaga ng kapaligiran, kalinisan, katahimikan at kaayusan sa maunlad na pamumuhay

 

 

 

Pakikipagsapalaran Tungo sa Kaunlaran

a.     Paigtingin ang programang kaanib upang makatulong sa pangangailangang agrikultural at pangkabuhayan ng barangay

b.     Hikayatin ang mga kabarangay na magtayo ng negosyo bilang dagdag sa lokal na kita

c.      Pagandahin ang liwasang pambarangay, simbahan, at barangay hall at magtayo ng pamilihang barangay upang makaakit ng ibang karatig barangay.

 

Aspetong Pinansyal

a.     Itaas ang kitang pambarangay mula sa kasalukuyan at ibaba ang sobrang pag-asa sa ira na tinatanggap

b.     Pagbubuo ng tamang implimentasyon ng mga ordinansa hinggil sa pagbubuwis

 

Pamamahala

a.     Maging bukas na aklat ang pinansyal na kalagayan ng barangay sa tulong ng barangay website at iba pang pamamaraan

b.     Makiisa sa barangayan ng lungsod sa pamamagitan ng dagdag na serbisyo

c.      Magsagawa ng mga pagsasanay para sa mga opisyales at kawani ng barangay

d.     Muling buhayin ang mga sumusunod:

·        Barangay Council for Protection of Children

·        Barangay Council for Women

·        Barangay Council for Disable

·        Barangay Council for Disaster

·        Barangay Council for Environment

e.     Paggamit ng wasto sa kaban ng yaman


Comments