Barangay Ordinance/Resolutions02-2010
                   - Pagpapatibay at pagtangkilik ng Ordinansa ng Barangay Cupang West sa Kautusan Bilang  01-1994.
                                                            "BAWAL ANG ASO SA DAAN"

03-2010
                    - Pagpapatibay at pagtangkilik ng Brgy. Ordinance No. 05-2003.
                                        "CREATING THE ECOLOGICAL SOLID WASTE MANAGEMENT COMMITTEE PURSUANT                                                                 TO THE PROVISIONS OF REPUBLIC ACT 9003"

04-2010
                    - Pagpapatibay at pagtangkilik sa Ordinansa ng Lungsod ng Balanga Kautusang Bilang 07-2008.
                                         "BAWAL MAGKALAT SA LUNGSOD NG BALANGA"

05-2010
                    - Pagpapatibay at pagtangkilik ng City Ordinance Bilang 15-2008.
                                                            "NO SMOKING"

06-2010
                    - Pagpapatibay at pagtangkilik ng City Ordinance Bilang 191-2007.
                                         "PAGBABAWAL NG PAG-INOM NG ALAK O ANO MANG URI NG INUMIN NA MAY                                                              ALKOHOL O NAKAKALASING NA LIKIDO SA MGA PAMPUBLIKONG LUGAR"

07-2010      - Pagpapatibay at pagtangkilik ng City Ordinansa sa Lungsod ng Balanga Kautusang Bilang    18-2010.
                                  "NAGTATAKDA NG CURFEW  NG MGA KABATAAN NA WALA PANG LABING WALONG (18)                                                                         TAONG GULANG SA LUNGSOD NG BALANGA, BATAAN"

08-2010
                    - Ordinansa para sa kaligtasan at proteksyon ng mga sanggol sa sinapupunan o hindi pa                                                                       ipinapanganak na bata.

09-2011
                    - "Adoption of City Ordinance No. 20-Series of 2010 an Ordinance Prohibiting the Use, Sale, Distribution                                                  and Advertisement of Cigarettes and other Tobacco Products in certain places   within (Brgy. Cupang West) Balanga                            City, imposing penalties for violations thereof and providing funds therefor, and for other purposes".

10-2011
                    - "Amending some of the Pertinent Provisions of the City Ordinance No.104, Series of 2002.    As amended, otherwise                               known as the Comprehensive Solid Waste Management Ordinance of   the City of Balanga (NO SEGGREGATION, NO                       COLLECTION)".Comments