Barangay Official Logo        

      • Ang sinisimbolo ng W ay lokasyon ng Barangay ng Cupang West.
      • Ang sumbrelo at ang tali ay sumisimbolo ng pagiging Cowboy ng mga taga Barangay.
      • Ginawa ito upang maipakita ito sa lahat ng pagiging flexible ng Barangay Cupang West.                                  


                                     Comments