Announcements‎ > ‎

Clean and Green (Tree Planting)

posted Mar 3, 2010, 6:41 PM by Unknown user   [ updated Apr 20, 2015, 6:38 PM by Cupang West ]
Clean and Green (Tree Planting program) - Ang Sangguniang Barangay ng Cupang West sa pamumuno ni Punong Barangay Ernesto D. Nisay ay gumawa ng isang Resolusyon noong taong 2012 na may kaugnayan sa pagtatanim ng mga puno, mithiin ng programa na ito ay mapreserba ang ating kalikasan para sa susunod na henerasyon

Comments