Announcements‎ > ‎

Ang Pag-asa Ng Makabagong Henerasyon

posted Mar 3, 2010, 6:11 PM by Unknown user   [ updated Mar 3, 2010, 6:13 PM ]
Sa murang gulang ng mga batang ito ay mababanaag mo ang kanilang pagsisikap na silay matuto.

Katulong ang Day Care Center at Day Care Worker sa paglinang ng kaisipan at paghubog sa kanilang magandang pag-uugali. Dito nahuhubog ang kanilang kakayahang sumulat, bumasa, gumuhit, maging sa pag-awit, pagtula at pagsayaw. Natuto din silang makisalamuha ng wasto sa kanilang kapwa bata.

Salamat sa mga magulang na nagpapahalaga sa edukasyon ng kanilang mga anak. At higit sa lahat, salamat sa aming Punong Lungsod Jose Enrique S. Garcia sa pagsuporta sa programa ng Day Care at gayun din sa aming Punong Brgy. Jernie Jett V. Nisay, sa walang sawang patuloy na pagsuporta sa lahat ng proyekto ng Day Care Center at sa kapakanan ng mga bata.
Comments