Activity Programs


 • Safety Driving Program – August 2009
 • Feeding Program – June 6, 2009
 • Medical Mission – December 2008 and June 21, 2009
 • No Smoking Campaign – December 1, 2008 (Resolution 10, Serye 2008) November 9, 2008
 • Bawal ang Aso sa Daan – November 3, 2008 (Kapasyahan Blg. 6, Serye 2008) Oct. 3, 2008
 • Basketball Clinic – June 2008 – September 2008 (Kapasyahan Blg. 2, Serye 2008) May 26, 2008
 • Provission and Construction of Toilet – July 2008
 • Hataw sa Cupang – June 07, 2008 (Resolution 2, Serye 2008) May 9, 2008
 • Rubbish Control System April 2008  & April 2009
 • School Supplies and Bag Donations – May 2008 & May 2009
 • Repainting of Street Post/Sloggans – January 2008
 • Sports Fest (Inter – Color Basketball League) - (Resolution 7, Serye 2008) Dec. 20, 2007
 • Bawal Magsunog ng Kalat sa Daan (Kapasyahan Blg. 8, Serye 2007) December 20, 2007
 • Linis Barangay  - December 14, 2007 (Kapasyahan Blg. 5, Serye 2007)

Comments