Achievements • Ist Runner-up Kite Flying Contest – April 11, 2009
 • Best Barangay to Follow Ordinance “Bawal ang Aso sa Daan”  March 2008 – 2009 – March 13, 2009
 • Isa sa Natatanging Barangay sa Lungsod ng Balanga – December 27, 2008
 • Best Barangay in Community Decorations – December 27, 2008
 • One of the chosen Urban Barangay in Regional Best Sanitation Practices 2008 – December 4, 2008
 • Successful Barangay Week – December 2008
 •  “Philippine Most Outstanding Healthy Lifestyle Advocate” (Brgy. Category) – November 27, 2009
 • Regional Winner & national Finalist for “Barangay w/ Best Sanitation Practices 2009.


                               2013

 • BEST MANAGED BARANGAY 2013-CHAMPION.
 • CLEANEST AND GREENEST BARANGAY-CHAMPION.
 • PINAKAMAHUSAY NA TAGA-PAGPATUPAD NG PROGRAMA SA SMOKE FREE-CHAMPION.
 • MOST BUSINESS FRIENDLY BARANGAY-CHAMPION.
 • BARANGAY NA PINAKAMAHUSAY SA PAGPAPATUPAD NG PROGRAMA NG KAANIB-RUNNER UP.
 • PINAKAMAHUSAY SA BARANGAY SA PANG-KULTURANG PAGDIRIWANG-RUNNER UP.
 • MAPAGKALINGANG BARANGAY SA KAPAKANAN NG MGA BATA-RUNNER UP.
 • BEST BARANGAY ON PEACE, ORDER, SECURITY AND HUMAN RIGHTS-RUNNER UP.
 • NATATANGING BARANGAY SA PAMAMALAKAD NG LUPON TAGAPAMAYAPA-RUNNER UP.
 • BEST FINANCIALLY MANAGED BARANGAY-RUNNER UP.
 • NATATANGING BARANGAY SA PROGRAMANG PANGKALUSUGAN AT PANGNUTRISYON-RUNNER UP.


Comments